พิเศษ !!! โปรโมชั่นส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่เมื่อรับบริการครั้งแรก (มีจำนวนจำกัด)

** ต่างจังหวัดมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มตามระยะทาง **

** ฟรี ฟอกอากาศฆ่าเชื้อโรค ในห้องที่มีการทำความสะอาด กำจัดไรฝุ่น ฆ่าเชื้อโรค **

** ฟรี ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค กำจัดไรฝุ่น หมอน **