แมวฉี่ใส่ที่นอน ป้องกันและขจัดอย่างไรดีนะ

การที่แมวฉี่ไม่เป็นที่นั้น เป็นเรื่องที่หลายท่านมักจะปวดหัว เนื่องจากธรรมชาติของแมว จะฉี่ไม่เป็นที่ อาจฉี่บนที่นอน โซฟา หรือจุดที่ไม่อยากให้เกิดได้ เพราะการที่แมวฉี่ไม่เป็นที่ เกิดจากปัญหาด้านพฤติกรรม และ ปัญหาสุขภาพ เราควรศึกษาวิธีป้องกันไม่เกิดอีก ในบทความนี้เราจะเสนอวิธีป้องกันที่สามารถทำได้้วยตนเองกันคะ

1.การใช้สเปร์ยป้องกันแมวฉี่ใส่ที่นอน

สเปย์รสำหรับแมวฉี่ใส่ ในปัจจุบันมีหลายยี่ห้อผลิตมารองรับตลาดมากมาย มีทั้งปรกติและสมุนไพร ฉะนั้นการเลือกสเปร์ยขจัดฉี่แมว อาจต้องเลือกดูส่วนผสมและปลอดภัยมีการรับรองจากสถาบันหรือองค์กร เพื่อไม่ทำร้ายสุขภาพของแมว การใช้งานต้องดูแต่ละผู้ผลิตซึ่งอาจมีการใช้งานต่างกันขึ้นอยู่กับส่วนผสมนั้นเอง

2.การนำขวดพลาสติกมาตั้ง จุดที่แมวฉี่ใส่

วิธีการนี้ใช้ได้กับสัตว์หลายชนิด เนื่องจากประสาทการรับรู้จะเห็นเป็นเงาสะท้อนของขวดน้ำเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ เป็นวัสดุที่หาง่าย ขวดเล็กหรือขวดใหญ่อาจไม่เกิดความแต่ต่างมากนั้นเท่ากับจุดที่ตั้งและระยะห่าง ไม่ควรให้อยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟ้ฟ้าหรือปลักไฟ เพราะอาจเกิดเหตุการณ์จากนำในขวดไหลจากการปิดฝาไม่สนิทหรือตัวขวดมีการรั่วซึมนั้นเอง

3.ใช้นำ้ส้มสายชูขจัดในจุดที่แมวฉี่ใส่

โดยพฤติกรรมแมว มักจะไม่ชอบกลิ่นฉุนจัด เช่นเดียวกับพริกไทย น้ำสมสายชูส่วนมากจะสกัดด้วยกระบวนการวิธีธรรมชาติมากกว่า95% จึงมาผลข้างเคียงน้อยเมื่อนำมาใช้งาน ควรสังเกตุระวังน้ำส้มสายชูราคาถูกในท้องตลาดอาจเป็นน้ำส้มสายชูปลอม ซึ่งกระบวนการผลิตมีการนำสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการฟอก และอาจเจอบนเคมีอื่นๆ เกิดการสะสมเข้าร่างกายก่อเกิดอันตรายในที่สุด

4.ใช้กระบะทรายสำหรับฉี่แมวโดยเฉพาะ

กระบะทรายสำหรับฉี่แมว โดยปรกติสัตว์สิ่งที่ชีวิตส่วนมากจะฉี่ ณ จุุดเดิมซ้ำเป็นการบอกถึงอาณาเขต ตัวเองหรือ พื้นที่ส่วนตัว กระบะทรายฉี่แมว นอกจากมีหน้าที่ขจัดกลิ่นฉี่แมวแล้วยังเป็นการสร้างตำแหน่งประจำโดยแมวจะรับรู้โดยธรรมชาติ กระบะทรายฉี่แมวอาจต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดห้องและการใช้งานด้วยคะ

สรุป

วิธีที่นำเสนอนั้นเป็นวิธีป้องกันเพื่อไม่ให้แมวฉี่ใส่ที่นอนซ้ำๆจนยากขจัดออก ควรหมั่นสังเกิตน้องแมวเพื่อแก้ที่ต้นเหตุ อาการป่วยทางร่างกายหรือจิตใจอาจะต้องหมั่นสังเกตประจำ แต่หากยังไม่ทราบ วิธีที่กล่าวมาข้างต้นก็สามารถแก้ปัญหาได้คะ